23-07-2019

Eerstelijnspsychologische zorgverlening (ELP)

Sinds afgelopen maandag 15 april kan u patiënten met angst- of depressieve problemen of met een probleem op het vlak van alcoholgebruik doorverwijzen naar een erkende klinisch psycholoog of orthopedagoog. De patiënt heeft dankzij uw doorverwijzing recht op 4 terugbetaalde sessies. Hij/Zij betaalt € 11 of € 4 (verhoogde tegemoetkoming) per sessie.

Let op! U dient gericht door te verwijzen naar een erkende psycholoog of orthopedagoog.
Klik hier voor een overzicht van erkende psychologen en orthopedagogen in onze regio.

Meer informatie?  
- Toelichting over de opstart binnen onze regio
- Een informatieve fiche voor artsen
- Het Verwijsvoorschrift dat u dient te gebruiken bij doorverwijzing

Op maandag 29 april zal ook de Werkgroep Interdisciplinaire Samenwerking ELP van start gaan. Interesse in de werkgroep? Contacteer ons: 
- Regio Antwerpen Berchem: linne@chronischezorgantwerpenberchem.be
- Regio Antwerpen Oost: zorgpromotor@hakao.be