Werkgroep obesitas

Sinds het voorjaar van 2017 wordt er een multidisciplinaire werkgroep rond het thema obesitas georganiseerd.

Vertegenwoordiging vanuit verschillende beroepsgroepen:

 • Huisartsen
 • Apothekers
 • Diëtisten
 • Kinesisten
 • Psychologen en psychotherapeuten
 • Bariatrisch chirurgen
 • Endocrinologen

Op de agenda:

 • Op naar een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines: identificeren van knelpunten en opportuniteiten
 • Werken aan een gedragen zorgprotocol
 • Ervaringsuitwisseling / casusbespreking
 • Voorbereiden van navormingen

Momenteel zijn wij nog op zoek naar gedreven huisartsen om de groep te versterken. Interesse? Neem dan snel contact op met Sanne via mail of telefoon (0495 79 74 90).

Op 17 maart 2018 organiseerden we samen met het LMN Antwerpen-Berchem en de dienst gezondheid van de stad Antwerpen een netwerkdag obesitas met vele interessante sprekers. De presentaties van deze dag vindt u hier: