Diabetes: de opties

Snel uw weg zoeken in de verschillende diabetessystemen? Raadpleeg dan de beslissingsboom! Een schematisch overzicht van de diabetessystemen is te vinden in deze vergelijkende tabel (versie september 2019).

1. VOORTRAJECT DIABETES

WAT?

Een zorgmodel voor de opvolging van een patiënt met diabetes type 2. Via dit model krijgt de patiënt een betere omkadering en bepaalde verstrekkingen binnen de ziekteverzekering (grotendeels) terugbetaald. 

VOOR WIE?

Voor patiënten met diabetes type 2 die zich (nog) niet laten opvolgen via een zorgtraject, of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum binnen het ziekenhuis. De patiënt heeft een globaal medisch dossier bij de huisarts.

VOORDELEN?
Opvolging door de huisarts en gegevensregistratie bij de huisarts

 • Terugbetaling van max. 2 consultaties per jaar bij de podoloog bij verhoogd risico op voetwonden. De patiënt betaalt enkel het remgeld. (nomenclatuurnummer 771153)
 • Terugbetaling van max. 2 consultaties per jaar bij de diëtist. De patiënt betaalt enkel het remgeld. (nomenclatuurnummer 771131)
 • NIEUW: patiënten (15-69 jaar) met een verhoogd cardiovasculair risico hebben recht op gratis educatie (4 verstrekkingen) na voorschrift van de huisarts door
  • diabeteseducator: informatie over ziekte en levensstijl (individueel en/of in groep)
  • diëtist: educatie diëtetiek (individueel en/of in groep)
  • apotheker: aansporgen tot therapietrouw (individueel en/of in groep)
  • verpleegkundige: opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning (individueel, enkel aan huis)
  • kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging (in groep)
HOE AANVRAGEN?

Via de huisarts (nomenclatuurnummer 102852)

OPGELET!
Het voortraject diabetes vervangt de diabetespas. Deze kan dus niet meer aangevraagd worden. Vanaf 2018 kan de diabetespas niet meer gebruikt worden.


2. ZORGTRAJECT DIABETES MELLITUS (type 2)

WAT?
Dit is een contract dat ondertekend wordt door de patiënt, de huisarts en de specialist (endocrinoloog). Dit biedt heel wat voordelen, maar er zijn ook voorwaarden aan gebonden.

VOOR WIE?

 • Patiënt met diabetes type 2.
 • Patiënt neemt een maximale dosis orale antidiabetica (pillen) en een insuline- of incretinebehandeling wordt overwogen OF patiënt volgt een insulinebehandeling van 1 of 2 spuitjes per dag OF patiënt volgt een behandeling met incretinemimetica.
 • Patiënt heeft een globaal medisch dossier bij de huisarts (of is bereid dit binnen het jaar te laten aanleggen door de huisarts);
 • Patiënt heeft tenminste 2 contacten per jaar met de huisarts (indien dit niet gebeurt, wordt het zorgtraject stopgezet);
 • Patiënt gaat tenminste 1 keer per jaar langs bij de specialist (endocrinoloog) (indien dit niet gebeurt, wordt het zorgtraject stopgezet).

VOORDELEN?

Een zorgtraject biedt de patiënt:

 • Een goede opvolging van de ziekte. Dit zal ernstige gevolgen voorkomen.
 • Een maximale terugbetaling van de bezoeken aan de huisarts (geen remgeld bij consultatie, indien de huisarts geconventioneerd is);
 • Een maximale terugbetaling van de bezoeken aan de specialist (endocrinoloog);
 • Gratis diabeteseducatie door een erkend diabeteseducator - NIEUW: patiënt heeft recht op max. 5 sessies educatie per kalenderjaar (waarvan 1 sessie aan huis) en bijkomend recht op éénmalig max. 5 extra sessies;
 • Een volledige terugbetaling van zelfzorgmateriaal (100 lancetten en 150 strips per 6 maand en een glucosemeter hernieuwbaar na drie jaar) - NIEUW: enkel voor patiënten met insuline of incretinemimetica;
 • Terugbetaling (patiënt betaalt enkel remgeld) van twee bezoeken per jaar aan de diëtist;
 • Terugbetaling (patiënt betaalt enkel remgeld) van twee bezoeken per jaar bij een podoloog (bij verhoogd risico op voetwonden);

Om van deze voordelen te kunnen genieten, moet de patiënt steeds een voorschrift van de huisarts hebben.

HOE AANVRAGEN?
Via de huisarts of specialist (endocrinoloog)

3. DIABETESCONVENTIE

WAT ?
Dit is een systeem waarbij diabeteseducatie, begeleiding bij het inspuiten van insuline, zelfcontrole en dieet door één ziekenhuisteam wordt aangeboden.

VOOR WIE?

 • Patiënt heeft diabetes type 1 OF
 • Patiënt heeft diabetes type 2 en volgt een insulinebehandeling van 2 injecties per dag én heeft daarnaast nog een ernstige aandoening OF
 • Patiënt heeft diabetes type 2 en volgt een insulinebehandeling van meer dan 2 injecties per dag OF
 • Patiënt heeft diabetes en is zwanger of heeft een zwangerschapswens OF
 • Patiënt ontwikkelt diabetes tijdens de zwangerschap (zwangerschapsdiabetes).

De patiënt heeft een globaal medisch dossier bij de huisarts.

VOORDELEN?

 • Volledige terugbetaling van zelfzorgmateriaal (afhankelijk van de categorie waartoe de patiënt behoort);
 • Volledig terugbetaling van diabeteseducatie en dieetadvies binnen het ziekenhuis;
 • Consultatie endocrinoloog: patiënt betaalt enkel het remgeld;
 • Consultaties andere specialisten bij jaarlijkse screening: patiënt betaalt enkel het remgeld.

HOE AANVRAGEN?

Via het ziekenhuis (diabetesconventie)


chronischezorg